Struktura własności

Akcjonariusze Międzynarodowych Targów Gdańskich Spółki Akcyjnej:

  • Gmina Miasta Gdańska: 68,344 % kapitału zakładowego
  • Polski Fundusz Rozwoju S.A. : 20,315 % kapitału zakładowego
  • Województwo Pomorskie: 8,339 % kapitału zakładowego
  • Pozostali akcjonariusze ( osoby prawne i fizyczne: 3,002 % kapitału zakładowego)