Struktura własności

Akcjonariusze Międzynarodowych Targów Gdańskich Spółki Akcyjnej:

  • Gmina Miasta Gdańska: 68,934 % kapitału zakładowego
  • Polski Fundusz Rozwoju S.A.: 19,425 % kapitału zakładowego
  • Województwo Pomorskie: 8,771 % kapitału zakładowego
  • Pozostali akcjonariusze ( osoby prawne i fizyczne: 2,87 % kapitału zakładowego)