Struktura własności

Akcjonariusze Międzynarodowych Targów Gdańskich Spółki Akcyjnej:

  • Gmina Miasta Gdańska: 64,043 % kapitału zakładowego
  • Polski Fundusz Rozwoju S.A. : 24,794 % kapitału zakładowego
  • Województwo Pomorskie: 7,957 % kapitału zakładowego
  • Pozostali akcjonariusze ( osoby prawne i fizyczne: 3,206 % kapitału zakładowego)