Majątek, dochody i straty

Majątek, dochody i straty
Zgodnie z bilansem Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2021 majątek wynosi: 184 937 669,11

Zysk netto: 427 167,03 zł