Majątek, dochody i straty

Majątek, dochody i straty
Zgodnie z bilansem Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2022 majątek wynosi: 184 937 669,11

Strata netto: 1 998 047,51 zł