Aktualności

EcoSystem MTG. Ogrody Deszczowe i Łąki Kwietne AMBEREXPO

Międzynarodowe Targi Gdańskie zrealizowały projekty związane z Eco Systemem AMBEREXPO: Ogrody Deszczowe oraz Łąki Kwietne. Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, oszczędność wody, brak emisji spalin oraz spowolnienie odpływu wody opadowej do kanalizacji i zatrzymanie wody w środowisku, zwiększenie bioróżnorodności, podczyszczanie wód opadowych, a także poprawa estetyki otoczenia.

Ogrody deszczowe są rodzajem budowli hydrotechnicznych. Ich zadaniem jest zbieranie wody opadowej, zatrzymywanie jej i wykorzystywanie na potrzeby roślin. Wyglądem przypominają zwyczajne ogrody – można nadawać im dowolne kształty i formy. Różnią się jednak doborem roślin.

W ramach projektu powstały trzy niecki ogrodów deszczowych i pięć rabat roślinnych z funkcją retencyjną, które pochłoną wodę opadową i skierują nadmiar do istniejącego systemu kanalizacji. Rabaty będą się cechować piętrowością nasadzeń, zmiennością sezonową i szeroką paletą barw kwiatów. Kompozycja rabat nawiąże kolorystycznie do budynku MTG.

Wybór gatunków roślin oparty został na kryteriach takich jak odporność na wiatr, okresowe zalewanie wodą opadową, suszę i warunki miejskie, zasolenie oraz tolerowanie zacienienia. Projektowane rośliny to m.in. dąb błotny „Green Pillar”, dereń świdawa „Midwinter Fire”, hortensja bukietowa „Wim’s Red” czy kalina koralowa „Compactum”.

Etapami realizacji projektu było: zdjęcie nawierzchni istniejącej i korytowanie niecek, budowa przelewów nadmiarowych, oświetlenia i warstwy wegetacyjnej, wyłożenie niecek geowłókniną oraz nasadzenie roślinności.

Inwestycja ta pozwoli firmie na osiągnięcie wielu korzyści, takich jak poprawa jakości powietrza, ochrona przed powodziami i poprawa estetyki otoczenia. Projekt ogrody deszczowe to ważne działanie na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Łąki kwietne z założenia potrzebują mało uwagi, będąc jednocześnie projektem wieloletnim, który pozytywnie wpływa na środowisko. Wystarczy znaleźć tylko dla nich miejsce.

Tak stało się przy Międzynarodowych Targach Gdańskich, gdzie zostały one zasiane w trzech lokalizachach. Łąka kwietna wspomaga bioretencję, pozwala dłużej zatrzymać wilgoć, kosi się ją raz w roku – dopiero jesienią, po przekwitnięciu kwiatów. Kwiaty zwiększają bioróżnorodność okolicy, upiększają przestrzeń miejską, wpływają korzystnie na samopoczucie.

Według badań nad pyłami SGGW i raportu Agritech Smogówka łąki kwietne ograniczają ryzyko zapadania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Wśród korzyści można wymienić również: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, oszczędność wody, brak emisji spalin i oszczędność kosztów.

CZYTAJ WIĘCEJ:  Eko oszczędzanie energii. Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku AMBEREXPO

Zobacz wszystkie

Aktualności

Przeczytaj również

Zobacz wszystkie