Nasza odpowiedzialność

Mamy świadomość, że jesteśmy odpowiedzialni za wpływ, jaki nasza działalność wywiera na otoczenie oraz za sposób, w jaki kształtujemy nasze relacje – zarówno z kluczowymi dla nas grupami społecznymi jak i biznesowymi.

W naszej podstawowej działalności w obszarze organizacji targów, jarmarków i innych wydarzeń staramy się wspierać kluczowe z perspektywy Międzynarodowych Targów Gdańskich SA, Cele Zrównoważonego Rozwoju:

 

Podczas Targów CSR 25 maja 2022 (organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu), odbyła się premiera jubileuszowego wydania raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2021”. W 20. edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy . Wśród wielu działań ujętych w publikacji można znaleźć 2 wyróżnione inicjatywy zrealizowane przez zespół AMBEREXPO.

Wyróżniono: