Akcja „Posiłek za wysiłek”

310 886 zł – taką kwotę udało się zebrać podczas dwóch edycji akcji #PosiłekZaWysiłek. Dzięki środkom przekazanym przez lokalnych przedsiębiorców i osoby fizyczne można było ufundować 20 380 posiłków. Pierwsza edycja akcji miała miejsce wiosną 2020, a druga rok później – na początku 2021.

Beneficjentami akcji byli głównie medycy ratujący zdrowie i życie mieszkańców Pomorza (również ci pracujący w szpitalu tymczasowym w AMBEREXPO), ale także seniorzy, którzy w trudnym czasie pandemii nie mogli uzyskać wsparcia w codziennych zakupach od swoich bliskich.

Dzięki akcji udało się również uratować lokalnych przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy ze względu na obostrzenia sanitarne nie mogli prowadzić swojej normalnej działalności.