Organizacja

Organy spółki:

1. Walne Zgromadzenie Wspólników

2. Rada Nadzorcza – skład:

 • Andrzej Schulz – Przewodniczący
 • Teresa Kamińska – Wiceprzewodnicząca
 • Maria Andrejczuk
 • Jarosław Pieńkowski
 • Łukasz Żelewski
 • Marek Bonisławski

3. Zarząd – skład:

 • Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu
 • Paweł Orłowski – Wiceprezes Zarządu

Kompetencje organów wynikają z przepisów kodeksu spółek handlowych.

 • Jolanta Kołakowska-Sochaczewska – dyrektor finansowo-administracyjny. Nadzoruje zagadnienia finansowo-księgowe oraz sprawy organizacyjno-personalne w Spółce.
 • Marcin Latuszek – dyrektor operacyjny. Nadzoruje całokształt prac związanych z technicznych zabezpieczeniem imprez odbywających się w Spółce oraz pełni nadzór na prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury Centrum Wystawienniczo–Kongresowego AMBEREXPO.
 • Mateusz Nowaczyk – dyrektor sprzedaży i marketingu. Koordynuje i sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem
  Zespołu Organizacji Targów i Wydarzeń, Zespołu Sprzedaży oraz Zespołu Marketingu, Komunikacji i CSR.