Aktualności

Eko oszczędzanie energii. Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Amber Expo

Odpowiadając na znaczny wzrost cen energii elektrycznej, spółka podjęła działania zmierzające do zmniejszenia kosztów jej zakupu. W ramach zadania na dachu budynku AmberExpo powstała instalacja fotowoltaiczna składająca się z 124 paneli PV o mocy 0,4 kW każdy.

Bardzo ważną rolę w oszczędzaniu na energii elektrycznej pełni stopień samowystarczalności budynku. To ilość wytworzonej energii, którą wykorzystuje się bezpośrednio na własne potrzeby. Jest on w dużej mierze zależny od nawyków osób użytkujących dany obiekt oraz włączania urządzeń elektrycznych w godzinach największej produkcji prądu. Moc naszej instalacji (moc elektrowni PV) to 49,6 kWp a prognozowana produkcja roczna to 40 800 kWh.

Instalacja fotowoltaiczna o tej mocy i produkcji jest w stanie zaspokoić potrzeby ok. 20 polskich gospodarstw domowych. Inwestycja będzie funkcjonować przez około 25 lat przy niskim zaangażowaniu obsługi serwisowej.

Korzyści:

  • Szacowana oszczędność finansowa – 32 tys. rocznie (obliczona przy następujących założeniach: auto konsumpcja 100 %, cena prądu 785 zł/MWh)
  • Inwestycja wpisuje się w ekologiczny trend, za którym podążają świadome przedsiębiorstwa. Dzięki instalacji Amber Expo zredukuje roczną redukcję CO₂ – na poziomie 26 809,68 kg.
  • Największe zużycie energii pokrywa się z czasem, gdy panele produkują najwięcej energii elektrycznej. Dzięki temu uzyskuje się bardzo wysoki poziom autokonsumcji i większość wytwarzanej energii wykorzystywana jest w 100%.

Na powierzchni czynnej systemu fotowoltaicznego o powierzchni 300 m² zastosowano technologię Multi-busbar o lepszej absorpcji światła i ulepszonych parametrach. Optymalizatory mocy maksymalizują produkcję energii słonecznej z każdego modułu oddzielnie, tym samym zmniejszając straty mocy, dzięki czemu zwiększamy zysk aż do 25% więcej energii.

W przygotowaniu II etap – Budowa kolejnej instalacji fotowoltaicznej
~ 240 paneli PV
~ 100 kWp

Zobacz wszystkie

Aktualności

Przeczytaj również

Zobacz wszystkie