Odpowiedzialne targi

MTG zorganizowała 14 Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2021 w których wzięło udział 506 wystawców z 25 krajów z 3 kontynentów (Europa, Azja, Ameryka Płn.). Targi miały 5 pawilonów narodowych (austriacki, brytyjski, czeski, niemiecki, szwajcarski). Targi TRAKO to także miejsce dla młodzieży poszukującej pracy w branży kolejowej. Spółka zorganizowała Dni Edukacji i Kariery. Wystawcy oferowali staże i praktyki. Podczas wydarzenia licytowane były prace dzieci przygotowane w ramach konkursu plastycznego – środki zostały przeznaczone na jedną wybraną inicjatywę społeczną. Uczniowie Technikum Łączności w Gdańsku w ramach praktyk zawodowych wspierali obsługę IT. Po targach firma przekazała elementy zabudowy targowej gdańskim szkołom średnim o profilu technicznym a utylizacja wielkogabarytowych odpadów odbyła się w sposób nowoczesny i ekologiczny (mielenie).

Korzyści:

  • bezpieczne targi w reżimie sanitarnym – brak stwierdzenia zakażeń Covid-19 podczas wydarzenia,
  • 74 wydarzenia programowe dzięki szerokiemu partnerstwu i współpracy z Radą Programową
  • oferty pracy, wykłady i porady zawodowe dla młodzieży
  • środki finansowe przekazane na cel charytatywny