Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  • 8230Z Działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów.
  • 6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi