Status / forma prawna

Status/forma prawna

  • Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
  • adres siedziby – ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
  • spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000038362
  • kapitał zakładowy 45 044 600 zł opłacony w całości.
  • nr NIP 5840253705
  • REGON: 001363012