Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Teresa Kamińska – Wiceprzewodnicząca RN

Inżynier, menedżerka, polityk i działaczka związkowa, minister-członek Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka. Była nauczycielem akademickim olsztyńskiej Akademii Rolniczo-Technicznej. W rządzie Jerzego Buzka od 1997 do 1999 pełniła funkcję ministra-członka Rady Ministrów (ds. koordynowania reform społecznych). Później była prezeską Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych i następnie szefową doradców premiera. W latach 1998–2002 była członkinią Komitetu Doradczego Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. W 2007 objęła stanowisko prezesa zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pełniła tę funkcję do 2016.

Łukasz Żelewski – Członek RN

Prezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza od 2007 roku. Wcześniej pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego PPUP Poczta Polska, a w latach 2003-2006 był Dyrektorem Departamentu Gospodarki i Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Zajmował się prywatyzacją firmy Neptun Film Sp. z o.o., realizując funkcję nadzoru właścicielskiego z ramienia Samorządu Województwa Pomorskiego. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Jest członkiem Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości oraz Rady Izby Gospodarczej Pomorza.

Marek Jerzy Bonisławski – Członek RN