Akcjonariat

Struktura własnościowa w kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie SA przedstawia się następująco:

Akcjonariusz Udział w kapitale zakładowym
Gmina Miasta Gdańska 68,934 %
Polski Fundusz Rozwoju S.A 19,425 %
Województwo Pomorskie 8,771 %
Pozostali akcjonariusze ( osoby prawne i fizyczne ) 2,87 %
Razem 100 %