Akcjonariat

Struktura własnościowa w kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie SA przedstawia się następująco:

AkcjonariuszUdział w kapitale zakładowym
Gmina Miasta Gdańska59,79 %
Fundusz Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych32,08 %
Osoby prawne i fizyczne4,15 %
Województwo Pomorskie3,98 %
Razem100 %