Akcjonariat

Struktura własnościowa w kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie SA przedstawia się następująco:

Akcjonariusz Udział w kapitale zakładowym
Gmina Miasta Gdańska 68,344 %
Polski Fundusz Rozwoju S.A 20,315 %
Województwo Pomorskie 8,339 %
Pozostali akcjonariusze ( osoby prawne i fizyczne ) 3,002 %
Razem 100 %