Akcjonariat

Struktura własnościowa w kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie SA przedstawia się następująco:

AkcjonariuszUdział w kapitale zakładowym
Gmina Miasta Gdańska64,570 %
Polski Fundusz Rozwoju S.A23,803 %
Województwo Pomorskie8,550 %
Pozostali akcjonariusze ( osoby prawne i fizyczne )3,077 %
Razem100 %