Organizacje i stowarzyszenia

 1. Polska Izba Przemysłu Targowego
 2. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
 3. Krajowa Izba Bursztynu
 4. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
 5. Gdańska Organizacja Turystyczna
 6. Business Centre Club
 7. Polska Izba Turystyki
 8. Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej
 9. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
 10. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
 11. Gdański Klub Biznesu
 12. UFI
 13. Pracodawcy Pomorza
 14. Railway Business Forum
 15. Stowarzyszenie Trefl Pomorze
 16. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 17. Związek Pracodawców Forum Okrętowe
 18. Polsko Niemiecka Izba Handlowa
 19. Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju