Wydarzenia

Pomorskie Eko Forum

Pomorskie Eko Forum to wydarzenie, które od 8 lat wyznacza nowe trendy i kierunki rozwoju ochrony środowiska.

To największa debata środowiskowa na Pomorzu!

Intensywność zmian, jakie zachodzą w ustawodawstwie, generuje potrzebę spotkań branżowych w regionie z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i biznesu. Celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska na Pomorzu. Zapewniając dostęp do wiedzy i informacji umożliwiamy szybsze wdrażanie najnowszych rozwiązań służących poprawie jakości środowiska naturalnego.

Pomorskie Eko Forum to rozmowy, wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk, usług i rozwiązań technologicznych sprzyjających ochronie środowiska oraz spotkania przedstawicieli administracji samorządowej z ekspertami środowiskowymi.

Zobacz wszystkie

Aktualności

Przeczytaj również

Zobacz wszystkie