Wydarzenia

12. Forum Inicjowania Rozwoju

14 listopada 2023 roku odbędzie się coroczne święto pomorskiej współpracy międzysektorowej. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation.

Tematem przewodnim w tym roku będzie „Równość. Różnorodność. Relacje” Wydarzenie będzie przestrzenią inspiracji, dialogu i networkingu dla osób reprezentujących środowisko biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Jak co roku uczestniczki i uczestnicy będą mogli wziąć udział w panelach dyskusyjnych, prelekcjach, warsztatach i przestrzeniach networkingowych dotyczących możliwości rozwiązań globalnych wyzwań wynikających z Agendy 2030 ONZ i 17 celów Zrównoważonego Rozwoju, szczególnie związanych z tematem zarządzania różnorodnością, odpowiedzialnym liderstwem, inkluzywnością.

Podczas konferencji odbędzie się także Gala Wręczenia Grantów 9 edycji Funduszu Inicjowania Rozwoju dla najlepszych partnerstw międzysektorowych z Województwa Pomorskiego.

Forum rozpocznie się o godzinie 09:00 i jest przewidziane do do godziny 16:00.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: www.upfoundation.pl oraz https://www.facebook.com/upfoundation

Zobacz wszystkie

Aktualności

Przeczytaj również

Zobacz wszystkie