Aktualności

Przedłużenie obecnej kadencji Zarządu MTG SA

W związku z zakończeniem obecnej kadencji Zarządu, która upłynęła z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MTG  sprawozdania finansowego za 2023 rok tj., które odbyło się  w dniu 28.06.2024 roku, Rada Nadzorcza podjęła w głosowaniu tajnym uchwały w sprawie powołania dotychczasowych członków Zarządu na nową trzyletnią kadencję, powierzając im pełnienie dotychczasowych funkcji tj. Panu Andrzejowi Bojanowskiemu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, a Panu Pawłowi Orłowskiemu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Nowa kadencja Zarządu kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe za 2026 rok.

Jak mówi Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich SA: ”Jestem związany z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi 15 lat. W związku z tym perspektywa rzetelnego podsumowania działań dotyczy niemal połowy czasu funkcjonowania spółki. W tym okresie MTG miały przed sobą wiele wyzwań, jak budowa nowego centrum konferencyjno-wystawienniczego, czy starania utrzymania największych tytułów targowych.”

– Działalność spółki jest również kształtowana przez zmieniające się trendy w branży spotkań. Ostatnio wyraźnie widoczne było, jak ważne stało się ponowne zachęcenie ludzi do tego rodzaju interakcji, zarówno na płaszczyźnie biznesowej, jak i rozrywkowej. Wielu z nas przyzwyczaiło się do aktywności online oraz korzystania z narzędzi cyfrowych w marketingu B2B. W ostatnim czasie rynek się zmienił, postępuje „festiwalizacja”, zmieniła go także rewolucja cyfrowa. Gros firm korzysta z rozwiązań cyfrowych, a wydarzenia biznesowe mocno się specjalizują. Te, które tworzymy cały czas utrzymują silną pozycję, a nawet rosną – mówi wiceprezes Orłowski.

Międzynarodowe Targi Gdańskie tworząc nowe tytuły mocniej wtopiły się w tkankę miasta. Zrealizowano i zaproszono do organizacji więcej wydarzeń otwartych dla publiczności, idących w kierunku rozrywki, kultury, edukacji i przede wszystkim osobistych pasji. Przez immersyjne wystawy (Van Gogh), festiwal muzyczny (Inside Seaside) czy wydarzenia dotyczące indywidualnych pasji, jak Targi Rzeczy Ładnych, festiwale roślin,  a także Body Worlds staliśmy się rozpoznawalnym miejscem w Gdańsku, do którego przyjeżdżają rzesze ludzi i dobrze spędzają wolny czas. W ostatnim roku 2023 było to ponad 200 tyś. na terenach CWK AMBEREXPO w Letnicy i ponad 2 miliony odwiedzających wydarzenia plenerowe organizowane przez spółkę.

Spółka obchodzi w tym roku 35-lecie istnienia. Ostatnie pięć lat można uznać za jedne z najbardziej wymagających, a zarazem najciekawszych w historii firmy.

Serdecznie dziękujemy Radzie Nadzorczej Międzynarodowych Targów Gdańskich za okazane zaufanie i przedłużenie naszych kadencji na stanowiskach prezesa i wiceprezesa. Jesteśmy wdzięczni także Właścicielom za umożliwienie kontynuowania naszych działań na rzecz dalszego rozwoju spółki i realizacji ambitnych celów. – kończy Andrzej Bojanowski prezes MTG.

Zobacz wszystkie

Aktualności

Przeczytaj również

Zobacz wszystkie