Aktualności

Ogrody deszczowe AmberExpo

Ogrody deszczowe w AmberExpo

Międzynarodowe Targi Gdańskie zrealizowały projekt ogrodów deszczowych. Celem tego przedsięwzięcia jest spowolnienie odpływu wody opadowej do kanalizacji i zatrzymanie wody w środowisku, zwiększenie bioróżnorodności, podczyszczanie wód opadowych oraz poprawa estetyki otoczenia.

Ogrody deszczowe są rodzajem budowli hydrotechnicznych. Ich zadaniem jest zbieranie wody opadowej, zatrzymywanie jej i wykorzystywanie na potrzeby roślin. Wyglądem przypominają zwyczajne ogrody – można nadawać im dowolne kształty i formy. Różnią się jednak doborem roślin.

W ramach projektu powstały trzy niecki ogrodów deszczowych i pięć rabat roślinnych z funkcją retencyjną, które pochłoną wodę opadową i skierują nadmiar do istniejącego systemu kanalizacji. Rabaty będą się cechować piętrowością nasadzeń, zmiennością sezonową i szeroką paletą barw kwiatów. Kompozycja rabat nawiąże kolorystycznie do budynku MTG.

Wybór gatunków roślin oparty został na kryteriach takich jak odporność na wiatr, okresowe zalewanie wodą opadową, suszę i warunki miejskie, zasolenie oraz tolerowanie zacienienia. Projektowane rośliny to m.in. Dąb Błotny „Green Pillar”, Dereń Świdawa „Midwinter Fire”, Hortensja Bukietowa „Wim’s Red” czy Kalina Koralowa „Compactum”.

Etapami realizacji projektu było: zdjęcie nawierzchni istniejącej i korytowanie niecek, budowa przelewów nadmiarowych, oświetlenia i warstwy wegetacyjnej, wyłożenie niecek geowłókniną oraz nasadzenie roślinności.

Inwestycja ta pozwoli firmie na osiągnięcie wielu korzyści, takich jak poprawa jakości powietrza, ochrona przed powodziami i poprawa estetyki otoczenia. Projekt ogrody deszczowe to ważne działanie na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju.

CZYTAJ WIĘCEJ:  Eko oszczędzanie energii. Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Amber Expo

 

Zobacz wszystkie

Aktualności

Przeczytaj również

Zobacz wszystkie