Aktualności

Jaki ma być Gdańsk w 2030 roku?

Miasto Gdańsk przygotowuje się do wprowadzenia nowej Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, która opisuje wizję naszego miasta w niedalekiej przyszłości i wskazuje główne kierunki rozwoju. Wasza opinia jest bardzo ważna i z tej przyczyny chcemy zachęcić Was do wypełnienia ankiety „Jaki ma być Gdańsk w 2030 roku?”.

Ankieta jest aktywna do 23 kwietnia.

Wasze odpowiedzi pomogą określić priorytety w planowaniu przyszłych projektów i inwestycji, które będą miały wpływ na rozwój miasta. W ankiecie możecie wskazać inwestycje i projekty, które Waszym zdaniem powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności.

W Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus określone zostały cztery kluczowe cele: Zielone Miasto, Wspólne Miasto, Dostępne Miasto, Innowacyjne Miasto. Wasze odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie pomogą  określić, jakie projekty i inwestycje powinny być realizowane, aby osiągnąć te cele.

Ankieta jest dostępna na stronach internetowych Miasta Gdańska.

Prosimy o udział w ankiecie i podzielenie się swoimi opiniami na temat przyszłości naszego miasta. Wasze odpowiedzi są cenne i na pewno pomogą nam w kształtowaniu przyszłości Gdańska.

Jaki ma być Gdańsk w 2030 roku?

Wypełnij Ankietę
Zobacz wszystkie

Aktualności

Przeczytaj również

Zobacz wszystkie