News

Zakończenie pracy Szpitala Tymczasowego w AMBEREXPO

Szpital Tymczasowy w Gdańsku utworzony na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, rozpoczął działalność medyczną w dniu 19 stycznia w obiekcie AMBEREXPO i zakończył swoją działalność z końcem marca 2022 r.

Obiekt został przygotowany na 320 miejsc dla pacjentów zakażonych COVID-19 i dedykowany był mieszkańcom Pomorza (w tym 20 miejsc intensywnej terapii). Oprócz łóżek internistycznych znajdował się punkt przyjęć i radiologia dzięki czemu pacjent miał zapewniony 24-godzinny dostęp do badań diagnostycznych (wykonano 705 badań). Każde łóżko miało dostęp do tlenu, próżni, posiadało system monitorowania i przyzywania.

Szpital przez ponad 2 miesiące przyjął 559 pacjentów. Średni czas pobytu pacjenta to 8 dni. Przez cały okres funkcjonowania Szpitala Tymczasowego opiekę nad pacjentem sprawowało 70 lekarzy, 130 pielęgniarek, 30 ratowników medycznych, 11 techników RTG/ elektroradiologów, 12 rejestratorek, 100 sanitariuszy/Ratowników KPP, 45 pracowników Zespołu ds. higieny.

Ponowne uruchomienie szpitala odciążyło inne placówki i przeciwdziałało przekształcaniu kolejnych oddziałów na covidowe, a co za tym idzie odwoływaniu planowych zabiegów.

Po raz pierwszy Szpital Tymczasowy w Gdańsku rozpoczął swoją działalność 8 marca 2021 r. i przyjął przez 4 miesiące swojej działalności 808 pacjentów (w tym 90 pacjentów przebywało na Oddziale Intensywnej Terapii). Średni czas pobytu wynosił 11 dni.

See all

News

Read also

See all