Zmiany w ruchu kołowym w dniu 26 maja.

W związku z zaplanowanym na środę, 26 maja meczem Finału Ligi Europy wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w otoczeniu AMBEREXPO i Polsat Plus Areny Gdańsk.

26 maja na Polsat Plus Arenie Gdańsk, w finale rozgrywek Ligi Europy zagrają zespoły: Villarreal i Manchester United. Mecz ten obejrzy z trybun gdańskiego stadionu 9 tysięcy widzów. Spodziewany jest przyjazd około 4 tysięcy sympatyków obu drużyn z Hiszpanii oraz Wysp Brytyjskich oraz innych kibiców którzy nabyli bilety z ograniczonej puli.
Tej rangi międzynarodowe wydarzenie wymaga podjęcia specjalnych środków bezpieczeństwa i nie inaczej stanie się również w dniu planowanego meczu kiedy to organizator za pośrednictwem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz z udziałem Gminy Miasta Gdańsk wprowadzi istotne ograniczenia w ruchu kołowym w obrębie stadionu. W wyniku ograniczeń zmieniona zostanie organizacja ruchu i możliwość dojazdu tego dnia do obiektu AMBEREXPO i mieszczącego się w biurowcu punktu szczepień.
Poniżej przedstawiamy zbiorczą informację na temat wprowadzonych zmian, możliwych ograniczeń oraz rozwiązań zamiennych które będą obowiązywały w środę, 26 maja.

Od godz. 6.00 dnia 26 maja 2021 r.
 • Zamknięty zostanie dojazd do AMBEREXPO na odcinku od Węzła Harfa do wjazdu na parking Urzędu Skarbowego. Przejazd będzie możliwy tylko dla pojazdów uprzywilejowanych (karetki pogotowia, straż pożarna, policja);
 • Parking przy AMBEREXPO w całości zostanie przekazany Organizatorowi Finału LE na potrzeby autokarów, które transportować będą kibiców z lotniska na stadion;
 • Zamiast parkingu przy AMBEREXPO udostępnione zostaną zastępcze miejsca postojowe dla samochodów na terenie przyległym do Urzędu Skarbowego – dojazd wyłącznie od strony ulicy Marynarki Polskiej. Wjazd zgodnie z oznakowaniem, natomiast wyjazd wyłącznie w kierunku ulicy Marynarki Polskiej;
 • Parking zastępczy przy Urzędzie Skarbowym dedykowany jest głównie dla osób które przyjeżdżają na umówiony termin szczepienia. W dalszej kolejności dla podmiotów – najemców obiektu AMBEREXPO.
 • Dojazd do parkingu VIP na podstawie posiadanych identyfikatorów od strony ul. Marynarki Polskiej;
 • Personel Szpitala Tymczasowego, który parkuje obecnie na zapleczu obiektu (wjazd od tzw. Bramy kolejowej) w dalszym ciągu będzie miał możliwość dojazdu do tej lokalizacji pod warunkiem okazania posiadanej wjazdówki uprawniającej do wjazdu na teren Szpitala Tymczasowego
 • Prosimy o stosowanie się do przyjętych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu drogowego i parkowania oraz wskazań policji lub służby ochrony.
Od godz. 16.00 dnia 26 maja 2021 r.
 • Powyższe ograniczenia zostaną rozszerzone o zamknięcie odcinka ulicy Żaglowej od Marynarki Polskiej do wjazdu na teren parkingu przy Urzędzie Skarbowym;
 • Dojazd dla pojazdów uprzywilejowanych oraz personelu Szpitala Tymczasowego jak powyżej;
 • Dojazd do parkingu przy Urzędzie Skarbowym będzie możliwy tylko dla osób umówionych na szczepienie które okażą potwierdzenie rejestracji (sms lub forma papierowa) lub personelu niemedycznego Szpitala Tymczasowego posiadającego stosowną wjazdówkę;
 • Do godz. 17.00 również dojazd dla interesantów Wydziału Komunikacji UM na umówioną wizytę. W przypadku braku miejsc na parkingu przy US należy korzystać z miejsc parkingowych na pasie ruchu ul. Marynarki Polskiej;
 • Weryfikacja uprawnień do wjazdu odbywać się będzie na zjeździe z ulicy Marynarki Polskiej w ulicę Żaglową;
 • Po obu stronach ulicy Marynarki Polskiej będą udostępnione dodatkowe miejsca parkingowe;
 • Prosimy o stosowanie się do przyjętych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu drogowego i parkowania oraz wskazań policji lub służby ochrony.