Biuletyn Informacji Publicznej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

Akcjonariusze Międzynarodowych Targów Gdańskich Spółki Akcyjnej:

Gmina Miasta Gdańska: 63,985 % kapitału zakładowego
Polski Fundusz Rozwoju S.A. : 25,529 % kapitału zakładowego
Województwo Pomorskie: 7,185 % kapitału zakładowego
Pozostali akcjonariusze ( osoby prawne i fizyczne: 3,301 % kapitału zakładowego)