Biuletyn Informacji Publicznej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

Status/forma prawna
  • Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
  • adres siedziby - ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
  • spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000038362
  • kapitał zakładowy 40 332 200 zł opłacony w całości.
  • nr NIP 5840253705
  • REGON: 001363012