Międzynarodowe Targi Gdańskie SA

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA specjalizują się w organizowaniu branżowych imprez dla wielu dziedzin gospodarki: targi i wystawy, kongresy i konferencje, seminaria i szkolenia, zjazdy i zloty, wystawy gospodarcze, jarmarki, imprezy plenerowe i masowe.

MTG SA są członkiem Polskiej Izby Przemysłu Targowego; w rankingach od lat lokują się w czołówce krajowych organizatorów targów. Współpracują z grupą organizacji i instytucji, których statutowa działalność obejmuje międzynarodową wymianę, integrację bałtycką, europejską i regionalną oraz rozwój poszczególnych gałęzi i branż gospodarczych (samorządy terytorialne i gospodarcze). Międzynarodowe Targi Gdańskie SA są członkiem m.in. Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju, Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Business Centre Club.

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA realizują 20 własnych projektów targowych rocznie (w tym pięć o zasięgu międzynarodowym), a także specjalizują się w organizacji imprez plenerowych. Dwukrotnie wygrały przetarg na organizację jarmarków w Gdańsku i na mocy Umowy z Miastem Gdańsk realizują je od 1996 roku.

NIP: 584-025-37-05 
REGON: 001363012
Kapitał zakładowy 31.167.700,00 złotych, w pełni opłacony

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000038362

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
www.mtgsa.pl

Partnerzy

MTG SA są członkiem:

Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego UFI
(The Global Association of the Exhibition Industry)
Działające od 1925 roku Światowe Zrzeszenia Przemysłu Targowego
Polska Izba Przemysłu Targowego

Polskiej Izby Przemysłu Targowego
(Polish Chamber of Exhibition Industry)
Pierwsze organizacja samorządu zawodowego przedsiębiorców branży targowej
 
  Business Centre Club
Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. 
  Gdańskiego Klubu Biznesu
Gdański Klub Biznesu jest organizacją przedsiębiorców, właścicieli i szefów czołowych firm regionu Pomorskiego, działającą od 1994 roku
  Pracodawców Pomorza
Pracodawcy Pomorza to największa i najstarsza organizacja działającą na obszarze województwa pomorskiego. Organizacja nasza zrzesza obecnie blisko 600 firm o różnym profilu działalności, formie własności i wielkości. 
   

MTG SA są uczestnikiem organizacji, stowarzyszeń branżowych
  • Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju
  • Krajowej Izby Gospodarki Morskiej
  • Krajowej Izby Bursztynu
  • Polskiej Izby Turystyki
  • Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
  • Gdańskiej Organizacji Turystycznej
  • Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej
  • Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej
  • Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza