Biuletyn Informacji Publicznej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

Majątek, dochody i straty
Zgodnie z bilansem Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2019 majątek wynosi: 174 739 926,18 zł

Zysk netto: 262 281,06 zł