Szpital tymczasowy na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich - jest decyzja Ministra

Na terenie AMBEREXPO w Gdańsku ma powstać szpital tymczasowy dedykowany mieszkańcom Pomorza. Rolę szpitala patronackiego dla tej nowej placówki objęła samorządowa spółka COPERNICUS Podmiot Leczniczy. Szpital tymczasowy ma mieć ponad 400 miejsc dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Wybudowaniem placówki dla chorych na COVID-19 ma zająć się Grupa LOTOS.

W czwartek 12 listopada Minister Zdrowia wydał decyzję dotyczącą utworzenia szpitala tymczasowego na terenie MTG. Ale specjalny zespół, który planuje przekształcenie hal wystawienniczych AMBEREXPO w szpital, pracuje już od 30 października. Za koordynację działań leczniczych odpowiada spółka Samorządu Województwa Pomorskiego COPERNICUS Podmiot Leczniczy.

Już wiosną zgłaszaliśmy wojewodzie pomorskiemu, który jako przedstawiciel rządu w terenie jest przede wszystkim odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo, gotowość współpracy dla dobra wspólnego, czego przykładem może być wspólne przygotowanie szpitala, czy działające w różnych miejscach punkty testowania – mówi prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz.

Projekt budowy szpitala tymczasowego koordynuje specjalnie powołany zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele: Grupy LOTOS, Międzynarodowych Targów Gdańskich, szpitala COPERNICUS, miasta Gdańska i wojewody pomorskiego.

Plany zakładają wyposażenie szpitala tymczasowego w ponad 400 łóżek. Przeprowadzono szereg wizji lokalnych i rozpoczęto prace przygotowawczo-projektowe niezbędne do startu robót na miejscu budowy. Prowadzone są negocjacje oraz uzgodnienia z głównymi interesariuszami projektu. Przygotowano też koncepcję architektoniczną szpitala. Wstępnie zarezerwowano zbiornik na ciekły tlen wraz z towarzyszącymi instalacjami. Trwają także rozmowy związane z zabezpieczeniem dostaw medycznych potrzebnych dla funkcjonowania szpitala z Agencji Rezerw Materiałowych. Prace w AMBEREXPO mają ruszyć do końca listopada.

Grupa LOTOS od początku pandemii dba o bezpieczeństwo zarówno swoich pracowników, jak i wszystkich klientów oraz kontrahentów. Powierzone nam zadanie budowy szpitala tymczasowego w Gdańsku traktujemy z dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Prace są już bardzo zaawansowane i przebiegają zgodnie z założonym przez nas harmonogramem – mówi Adam Kasprzyk, dyrektor ds. komunikacji Grupy LOTOS.

Spełniamy warunki określone dla szpitali tymczasowych. Posiadamy odpowiednią infrastrukturę w postaci przestrzennych hal, dogodny dojazd, parkingi i ewentualne miejsce dla lądowiska dla helikopterów, dostęp do kanalizacji, prądu, wody i innych mediów, które są poprowadzone kanałami w obiekcie. W momencie zatwierdzenia wszystkich ustaleń i po uzyskaniu zgód, wraz z innymi interesariuszami przystępujemy niezwłocznie do prac technicznych, aby jak najszybciej postawić szpital polowy w stan gotowości – zapewnia Bartosz Tobieński rzecznik prasowy AMBEREXPO

Szpital tymczasowy dedykowany będzie przede wszystkim pacjentom wymagającym tlenoterapii. Ale planowane jest też utworzenie w nowej placówce Oddziału Intensywnej Terapii COVID-19 na 20 łóżek. Wyposażenie szpitala tymczasowego ma być kupione lub przydzielone z rządowej Agencji Rezerw Materiałowych.

Spółka COPERNICUS opracowała i przekazała przedstawicielom LOTOSU listę potrzeb, które trzeba zrealizować, żeby szpital mógł funkcjonować. Chodzi tu m.in. o sprzęt medyczny: respiratory stacjonarne i transportowe, centrale kardiomonitorów, kardiomonitory, analizator POCT, tomograf komputerowy, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, aparat USG, mobilny aparat RTG, defibrylator, pompy objętościowe, ssaki, łóżka dla pacjentów i środki ochrony indywidualnej dla personelu – wylicza Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk.

Największym wyzwaniem jest obecnie znalezienie kadry medycznej. Trwa rekrutacja personelu do szpitala tymczasowego. Z wyliczeń COPERNICUSA wynika, że w nowym szpitalu potrzebnych będzie 94 lekarzy, 231 pielęgniarek, 173 opiekunów medycznych i 60 osób pozostałego personelu medycznego. Mogą zgłaszać się także cudzoziemcy, którzy nie pracują w zawodzie, a przebywają w Polsce. Otrzymają oni wsparcie przy nostryfikacji dyplomów i kart pobytu. Dla wszystkich chętnych będzie dostępne zakwaterowanie. Zainteresowani pracą mogą zgłaszać się pod adresem: amberszpital@copernicus.gda.pl, tel. 797 336 289 lub ochotnicy.med@gdansk.uw.gov.pl lub telefonicznie: 58 307 76 99 (w godzinach od 8 do 16).