Biuletyn Informacji Publicznej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

Przedmiot działalności
  • 8230Z Działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów.
  • 6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi