Biuletyn Informacji Publicznej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

Organy spółki:

1. Walne Zgromadzenie Wspólników

2. Rada Nadzorcza – skład:
 • Andrzej Schulz – Przewodniczący
 • Teresa Kamińska – Wiceprzewodnicząca
 • Robert Bęben
 • Jarosław Pieńkowski
 • Łukasz Żelewski
 • Bartosz Gołębiowski
3. Zarząd – skład:
 • Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu
 • Paweł Orłowski – Wiceprezes Zarządu
Kompetencje organów wynikają z przepisów kodeksu spółek handlowych.
 • Jolanta Kołakowska-Sochaczewska - dyrektor finansowo-administracyjny. Nadzoruje zagadnienia finansowo-księgowe oraz sprawy organizacyjno-personalne w Spółce.
 • Marcin Latuszek - dyrektor operacyjny. Nadzoruje całokształt prac związanych z technicznych zabezpieczeniem imprez odbywających się w Spółce oraz pełni nadzór na prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury Centrum Wystawienniczo–Kongresowego AMBEREXPO.
 • Jowita Twardowska – dyrektor sprzedaży i marketingu. Koordynuje i sprawuje nadzór nad organizacją imprez realizowanych przez Spółkę oraz nad sprawami marketingowymi.