CSR – Nasza odpowiedzialność

Mamy świadomość, że jesteśmy odpowiedzialni za wpływ, jaki nasza działalność wywiera na otoczenie oraz za sposób, w jaki kształtujemy nasze relacje – zarówno z kluczowymi dla nas grupami społecznymi jak i biznesowymi.

W naszej podstawowej działalności w obszarze organizacji targów, jarmarków i innych wydarzeń staramy się wspierać kluczowe z perspektywy Międzynarodowych Targów Gdańskich SA, Cele Zrównoważonego Rozwoju:

Nasz obiekt AMBEREXPO

Nasz obiekt posiada…(ponadstandardowe rozwiązania/certyfikaty na użyte materiały, jak dbamy o optymalne zużycie energii, wody itp.)

Hale wystawiennicze posiadają znakomite cechy techniczne: liczne i duże bramy towarowe, odpowiednią ilość sanitariatów, wysokość do konstrukcji dachu 12m oraz w niezbędną infrastrukturę do realizacji dużych wydarzeń – przyłącza prądowe, internetowe i wodne w kanałach medialnych.

Dzięki windom i klatkom schodowym zapewniona jest komfortowa komunikacja do Centrum Konferencyjnego.

Parking dysponuje 430 miejscami parkingowymi z wydzielonymi przestrzeniami dla:

 • osób z niepełnosprawnościami,
 • samochodów ładowanych elektrycznie,
 • nadawców i odbiorców paczkomatu.

Ponadto, w naszej komfortowej przestrzeni biurowej posiadamy wyodrębnioną strefę do spożywania posiłków i relaksu w otoczeni naturalnej zieleni. Kawa ziarnista posiada certyfikat FAIR TRADE a wszystkie zużyte kapsułki przekazujemy do recyklingu, segregujemy odpady. Pijemy filtrowaną wodę z kranu.

Nasi interesariusze
(w pomarańczowych kółkach z infografikami – w formie graficznej, np. w centrum MTG i najpierw dookoła otoczenie wewnętrzne, potem społeczne i w następnym kręgu pozostałe)
MTG SA

OTOCZENIE WEWNĘTRZNE:
Miasto Gdańsk i spółki
Pracownicy
Organzacje związkowe
Rada Nadzorcza
Akcjonariusze

OTOCZENIE SPOŁECZNE:
Organizacje pracodawców
Środowisko przyrodnicze
Administracja rządowa
Jednostki samorządowe
Społeczności lokalne
Instytuty naukowe badawcze
Rady programowe
Organizacje pozarządowe
Media
Potencjalni pracownicy

Kolejny krąg:
Klienci
Dostawcy
Wykonawcy i podwykonawcy
Firmy konkurencyjne
Partnerzy branżowi i biznesowi
Sponsorzy
Organizacje kontrolne i monitorujące
Organizacje branżowe i instytucje międzynarodowe

Nagrody i wyróżnienia
(najlepiej z ostatnich 3 lat) kto to ma?

Organizacje i stowarzyszenia, których członkiem jest MTG

 • Polska Izba Przemysłu Targowego
 • Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju
 • Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
 • Krajowa Izba Bursztynu
 • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Gdańska Organizacja Turystyczna
 • Business Centre Club
 • Polska Izba Turystyki
 • Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
 • Gdański Klub Biznesu
 • UFI
 • Pracodawcy Pomorza
 • Railway Business Forum
 • Stowarzyszenie Trefl Pomorze
 • Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Związek Pracodawców Forum Okrętowe
 • Polsko Niemiecka Izba Handlowa