Menu

FRACHT 2019

Forum Transportu Intermodalnego

2-4 kwietnia 2019

Kontakt w sprawach organizacyjnych i programowych:
Dorota Kapuścińska
tel. (+48) 729 056 347
dorota.kapuscinska@kurierkolejowy.eu