Biuletyn Informacji Publicznej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

Akcjonariusze Międzynarodowych Targów Gdańskich Spółki Akcyjnej:
Gmina Miasta Gdańska: 60,08 % kapitału zakładowego
Fundusz Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych: 31,23 kapitału zakładowego
Województwo Pomorskie: 4,65 % kapitału zakładowego
Pozostali akcjonariusze ( osoby prawne i fizyczne: 4,04 % kapitału zakładowego
)