Biuletyn Informacji Publicznej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.


Akcjonariusze Międzynarodowych Targów Gdańskich Spółki Akcyjnej:

Gmina Miasta Gdańska: 60,303 % kapitału zakładowego
Fundusz Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych: 30,402 % kapitału zakładowego
Województwo Pomorskie: 5,364 % kapitału zakładowego
Pozostali akcjonariusze ( osoby prawne i fizyczne: 3,931 % kapitału zakładowego)