Biuletyn Informacji Publicznej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.


Akcjonariusze Międzynarodowych Targów Gdańskich Spółki Akcyjnej:

Gmina Miasta Gdańska: 60,428 % kapitału zakładowego
Fundusz Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych: 29,570 % kapitału zakładowego
Województwo Pomorskie: 6,179 % kapitału zakładowego
Pozostali akcjonariusze ( osoby prawne i fizyczne: 3,823 % kapitału zakładowego)