Regulaminy

Regulamin obiektu AMBEREXPO dla organizatorów imprez (pdf)
    • mapa dopuszczalnych obciążeń (pdf)

Regulamin wydawania i korzystania z kart zbliżeniowych dla organizatorów imrez (pdf)

Regulamin parkingu (pdf)
   cennik parkingu (pdf)

Regulamin szatni (pdf)

► Regulamin dla uczestników targów organizowanych przez MTG (pdf) 
    • zgłoszenie firmy zabudowującej (pdf)
    • oświadczenie o odpowiedzialności (pdf)
    • protokół przekazania powierzchni wystawienniczej (pdf)
    • mapa dopuszczalnych obciążeń (pdf)

Regulamin Gości AMBEREXPO (pdf)

► Warunki udostępniania powierzchni wystawienniczej - integralna część Regulaminu dla uczestników tragów organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA: 
    • AMBERIF
    • AMBERMART
    • BALT MILITARY EXPO
    • BIKE FESTIWAL
    • FOODEXPO
    • FREE TIME FESITWAL
    • GRA I ZABAWA
    • POLFISH
    • RESCUE EXPO
    • TRAKO
    • URODA