Biuletyn Informacji Publicznej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

Organizacja
Organy spółki:
 1. Walne Zgromadzenie Wspólników
 2. Rada Nadzorcza – skład:
   Andrzej Schulz – Przewodniczący
   Teresa Kamińska – Wiceprzewodnicząca
   Robert Bęben
   Jarosław Pieńkowski
   Łukasz Żelewski
   Joanna Budzińska – Lobnig
 3. Zarząd – skład:
  • Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu
  • Maciej Glamowski – Wiceprezes Zarządu
Kompetencje organów wynikają z przepisów kodeksu spółek handlowych.

Jolanta Kołakowska-Sochaczewska - dyrektor ds. finansowych. Nadzoruje zagadnienia finansowo-księgowe w Spółce.

Danuta Moruś - dyrektor ds. technicznych i zarządzania majątkiem. Nadzoruje całokształt prac związanych z technicznych zabezpieczeniem imprez odbywających się w Spółce oraz pełni nadzór na prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury Centrum Wystawienniczo–Kongresowego AMBEREXPO .

Ewa Niemczyk – dyrektor ds. organizacji targów i imprez. Koordynuje i sprawuje nadzór nad organizacją imprez realizowanych przez Spółkę.

Joanna Czauderna–Szreter - dyrektor ds. marketingu. Koordynuje i sprawuje nadzór nad zagadnieniami z zakresu promocji imprez oraz Spółki.

.