Biuletyn Informacji Publicznej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

Organizacja
Organy spółki:

1. Walne Zgromadzenie Wspólników

2. Rada Nadzorcza – skład:
Andrzej Schulz – Przewodniczący
Teresa Kamińska – Wiceprzewodnicząca
Robert Bęben
Jarosław Pieńkowski
Łukasz Żelewski
Bartosz Gołębiowski

3. Zarząd – skład:
o Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu
o Paweł Orłowski – Wiceprezes Zarządu


Kompetencje organów wynikają z przepisów kodeksu spółek handlowych.

Jolanta Kołakowska-Sochaczewska - dyrektor finansowo-administracyjny. Nadzoruje zagadnienia finansowo-księgowe oraz sprawy organizacyjno- personalne w Spółce.

Maciej Sieciński - dyrektor techniczny. Nadzoruje całokształt prac związanych z technicznych zabezpieczeniem imprez odbywających się w Spółce oraz pełni nadzór na prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury Centrum Wystawienniczo–Kongresowego AMBEREXPO .

Monika Pain – dyrektor sprzedaży. Koordynuje i sprawuje nadzór nad organizacją imprez realizowanych przez Spółkę.

Joanna Czauderna–Szreter - dyrektor marketingu. Koordynuje i sprawuje nadzór nad zagadnieniami z zakresu promocji imprez oraz Spółki.