Biuletyn Informacji Publicznej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

Majątek, dochody i straty
    Zgodnie z bilansem Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2017 majątek wynosi: 187 109 781,94 zł

    Zysk netto: 1 713 423,81 zł