ORANGE THE WORLD. Razem przeciwko przemocy wobec kobiet

Międzynarodowe Targi Gdańskie podobnie jak wiele innych obiektów w miastach w Europie po raz kolejny biorą udział w europejskiej kampanii społecznej przeciwko przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i dziewcząt – „Orange the World”.

W okresie od 25 listopada do 10 grudnia budynek Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO rozświetlony jest na pomarańczowo. To gest solidarności z kobietami i dziewczętami doświadczającymi przemocy w ramach europejskiej kampanii społecznej „Orange the World”.

Celem kampanii jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz uświadomienie, że należy przeciwdziałać przemocy, która może mieć różne wymiary: fizyczny, psychiczny, ekonomiczny czy seksualny. Kolorem kampanii jest pomarańczowy i właśnie w tym kolorze podświetlane są budynki i obiekty na terenie całej Europy.

Inicjatorami akcji są organizacje UN Women i Soroptimist International, współpracujące z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Radą Europy. Lokalnie koordynuje ją Pierwszy Klub Soroptimist International w Gdańsku.