Targi w czasach pandemii - nowe rozwiązania.

Pandemia koronawirusa zmienia funkcjonowanie branży wystawienniczej.

Brak możliwości organizowania tradycyjnych imprez targowych wymusił znalezienie nowych rozwiązań. Skutecznym sposobem na ominięcie ograniczeń, dającym jednocześnie możliwość bezpośredniej relacji jest przestrzeń wirtualna.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na organizację targów w nowej formule. O przyszłości branży targowej, o tym do jakich działań skłoniła rynek obecna sytuacja na świecie oraz jak ważne jest wdrożenie innowacyjnych działań, w tym rozwiązań on- line lub hybrydowych, portalowi gospodarkamorska.pl, opowiada Paweł Orłowski, Wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich.InterMarE South Baltic Economy Exhibition to projekt dedykowany małym i średnim firmom funkcjonującym w sektorze gospodarki morskiej. Targi i konferencja odbędą się 20-22 kwietnia 2021 roku i będzie to pierwsze tego typu wydarzenie organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie, które zostanie przeprowadzone w formule on-line.

W ramach projektu InterMarE odbędą się: konferencja GreenMare, konferencja NATCON, a także konferencja SEATECH. Równolegle przy wykorzystaniu tej samej platformy będą miały miejsce prestiżowe targi BALT MILITARY EXPO 2021 r., które koncentrują się na tematyce bezpieczeństwa morskiego, systemach obronnych oraz ratownictwa na morzu i lądzie.