Biuletyn Informacji Publicznej Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

Organizacja
Organy spółki:
 1. Walne Zgromadzenie Wspólników
 2. Rada Nadzorcza – skład:
   Andrzej Bojanowski – Przewodniczący
   Teresa Kamińska – Wiceprzewodnicząca
   Robert Bęben
   Jarosław Pieńkowski
   Łukasz Żelewski
   Joanna Budzińska – Lobnig
 3. Zarząd – skład:
  • Andrzej Kasprzak – Prezes Zarządu
  • Maciej Glamowski – Wiceprezes Zarządu
Kompetencje organów wynikają z przepisów kodeksu spółek handlowych.

Pani Jolanta Kołakowska-Sochaczewska - Dyrektor ds. Finansowych. Nadzoruje zagadnienia finansowo-księgowe w Spółce.

Pani Danuta Moruś - Dyrektor ds. Technicznych i Zarządzania Majątkiem. Nadzoruje całokształt prac związanych z technicznych zabezpieczeniem imprez odbywających się w Spółce oraz pełni nadzór na prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury Centrum Wystawienniczo – Kongresowego „Amberexpo”.

Pani Ewa Niemczyk – Dyrektor ds. Organizacji Targów i Imprez. Koordynuje i sprawuje nadzór nad organizacją imprez realizowanych przez Spółkę.

Joanna Czauderna – Szreter - Dyrektor ds. Marketingu. Koordynuje i sprawuje nadzór nad zagadnieniami z zakresu promocji imprez oraz Spółki. Koordynuje również sprawy związane z organizacją imprez o charakterze innym niż targi i jarmarki.

.